უპასუხებს თუ არა "პათომორფოლოგი" ჩემი კომპანიის არასტანდარტულ მოთხოვნებს?

განახლებულია (20.12.2016 19:10)

Печать

ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ კი!

 

სისტემა "პათომორფოლოგი" შეიქმნა როგორც პასუხი პათომორფოლოგიური ლაბორატორიების მოლოდინებზე. მაშასადამე, ის უკვე ახლავე განკუთვნილია სპეციფიკურ გარემოში მუშაობისათვის. გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ სისტემის ადაპტირება თქვენი ინდივიდუალური მოთხვონილების შესაბამისად. 

ჩვენ გთავაზობთ ასეთი ადაპტირების ორ შესაძლებლობას:

  1. შესაძენი მოდულების არჩევანს(არაა საჭირო ყველა მოდულის შეიძინოთ). დაწვრილებით სისტემის შემადგენლებზე. 
  2. თვით პროგრამული უზრუნველყოფის ადაპტირება.

პროგრამული უზრუნველყოფის ადაპტაციას შეუძლია მოიცვას პრაქტიკულად რაც გნებავთ - უმნიშვნელო დეტალებიდან, სხვა ტიპის კვლევებსა ან რაიმე სხვა საკითხებზე პასუხისმგებელი მთელი რიგი მოდულების დამატებამდე, იმ პირობით რომ ისინი არ ავნებენ სისტემის ფუნქციონირებას.