ეს როგორ მუშაობს?

ეს როგორ მუშაობს?

განახლებულია (20.12.2016 19:58)

Печать

"არ გააკეთო არაფერი, რასაც შენ მაგივრად გააკეთებს კომპიუტერი"

 

"პათომორფოლოგი" საშუალებას იძლევა კვლევის შედეგები შეტანილ იქნეს ხელით, ან მოახდინოს კოპირება გარე სისტემებიდან, ეფექტურად გაუკეთოს რედაქტირება და შეიტანოს დიაგნოზები.

სისტემა ავტომატურად აგზავნის შემთხვევით შერჩეულ კვლევებს ხარისხზე კონტროლისათვის და აკვირდება შესრულების ვადებს. ექსპერტიზის ჩატარებისა და ხარისხის კონტროლის შესრულების შემდეგ ის საშუალებას იძლევა მთლიანად გადავცეთ კვლევის შედეგები გარე სისტემებს.

სისტემის სტანდარტული ფუნქციები მოიცავს შესაძლებლობას დაიბეჭდოს საექსპერტო დასკვნები უცხო ენებზე, ასევე დაიბეჭდოს რამოდენიმე საექსპერტო დასკვნა ერთდროულად.

სისტემის მთავარ განსაკუთრებულობას წარმოადგენს წვდომა კვლევის შედეგებთან და ანგარიშებთან შესაბამისი ვებ-სერვერით, რაც დაინტერესებულ მხარეებს (ექიმებს და გარკვეულ შემთხვევაში პაციენტებს) სთავაზობს ღრმა წვდომას შეგროვებული მონაცემებთან, როგორც მიმდინარესთან, ასევე დაარქივებულებთან.

სისტემა "პათომორფოლოგში" განსაკუთრებული აქცენტია გაკეთებული პროგრამის საკომუნიკაციო შესაძლებლობებზე, რომელიც ინფორმაციის გადაცემის სტანდარტების (LIS) დახმარებით ახორციელებს მონაცემების გაცვლას გარე სისტემებთან - დაწესებულებებთან და მოწყობილობებთან, ასევე იყენებს ვებ-სერვერს, ელექტრონულ ფოსტას და SMS-ით ტექსტურ შეტყობინებებს ინფორმაციის გადაცემისა და მიღებისათვის.

სისტემაში გამოყენებული პროგრამული გადაწყვეტილების წყალობით, ლაბორატორიები მუშაობენ უფრო სწრაფად და ეფექტრუად, ხოლო კლიენტის კმაყოფილებას მოაქვს ფინანსური შედეგი ინვესტორებისათვის.

jak-dziala-system-informatyczny-patomorfolog