"პათომორფოლოგი" - ეს არის პროგრამა პათომორფოლოგიური ლაბორატორიებისათვის

"პათომორფოლოგი" - ეს არის პროგრამა პათომორფოლოგიური ლაბორატორიებისათვის

განახლებულია (18.12.2016 17:56)

Печать

"პათომორფოლოგი" - ეს მუდმივად განვითარებადი სპეციალური სისტემა და პროგრამაა, რომელიც ემსახურება პათომორფოლოგიურ ლაბორატორიებს (პროგრამა პათომორფოლოგიისთვის, პროგრამა ჰისტოპათოლოგიისათვის, პროგრამა პათოლოგიისათვის).

ის ემსახურება კვლევებს და ექსპერტიზებს ჰისტოპათოლოგიის, ციტოლოგიის, გინეკოლოგიაში ციტოლოგიის, პათოლოგიური ანატომიისა და მოლეკულური გენეტიკის სფეროებში, რაც საშვალებას იძლევა:

სისტემა ემსხურება როგორც რამოდენიმე კაცისგან შემდგარ პატარა გაერთიანებებსა და ლაბორატორიებს კლინიკებში, ასევე დიდ საერთოსახელმწიფო კომპანიებს.