სისტემის შესაძლებლობები

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечатьE-mail

შემდეგი სახეობების კვლევების მომსახურება:

 1. ჰისტოპათოლოგიური:
  • ჰისტოქიმიური
  • იმუნიჰისტოქიმიური
  • ინტრაოპერაციული
  • კონსულტაციები
 2. ციტოლოგიური:
  • ბიოფსიის ასპირაცია წვრილი ნემსით
  • ნაცხები
 3. ციტოლოგიური გინეკოლოგიაში
 4. მოლეკულურ-გენეტიკური:
  • HPV
  • Candida sp.
  • Chlamydia trachomatis და Neisseria gonorrhoeae
  • Herpes Simplex
  • Streptococcus agalactiae
  • Trichomonas vaginalis
  • Ureaplasma / Mycoplasma
  • სხვა - მომხმარებელს შეუძლია მიუთითოს კვლევები თავის სფეროში
 5. საშოს ბიოცენოზი
 6. გამომჟღავნება

კვლევების მომსახურების ფუნქციები

 1. კვლევების დამატება, რედაკტირება და წაშლა 
 2. კვლევების იმპორტი კლიენტის უშუალო შეკვეთით ინტერნეტში
 3. კვლევების იმპორტი გარე სისტემებიდან
 4. კვლევების შედეგების ექსპორტი გარე სისტემებში
 5. კვლევების ნუმერაცია: ავტომატური, ნახევრად ავტომატური (თანმიმდევრული რიცხვები მოცემულ დიაპაზონში), ხელით
 6. ავტომატიზირებული სისტემებიდან შედეგების იმპორტი (ავტომატური სქრინინგი)
 7. დიაგნოზების სქემებისა და ლექსიკონების მხარდაჭერა 
 8. CAP-ის საერთაშორისო სიების მხარდაჭერა
 9. ICD-10, SNOMED და TNM-ის კლასიფიკაციების მხარდაჭერა
 10. კვლევების ბეჭდვა:
  • ცალ-ცალკე, მრავალი შერჩევის შედეგად ამორჩეული, ყველაფერი ფილტრის მიერ ამორჩეული; 
  • ბლოკირება კვლევების ბეჭდვაზე საექსპერტო დასკვნის გარეშე, ასევე კვლევებზე რომლებიც მიმართულია ხარისხის კონტროლისათვის ან შემდგომი დიაგნოსტირებისათვის;
  • ბეჭდვის ავტომატური მართვა შესაბამის პრინტერზე ქაღალდის ფორმატის მიხედვით;
  • ავტომატური და ნახევრად ავტომატური შეცვლა ექსპერტული დასკვნების ქაღალდის ფორმატის, რომლებიც არ ეტევიან ერთ ფურცელზე;
  • მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული რაოდენობის ეტიკეტების ავტომატური ბეჭდვა პრეპარატებზე შტრიხ-კოდებით;
  • ელექტრონული ფორმით ხელმოწერილი დოკუმენტების ავტომატური გენერირება, კვალიფიცირებული ელექტრონული ხელმოწერის დახმარებით;

ინტერნეტ-სისტემა

 1. ინტერნეტ-სისტემა გთავაზობთ წვდომას მომხმარებლის კვლევების შედეგებთან (ჯანდაცვის ორგანოების თანამშრომლებთან და პაციენტებთან), რომლებსაც გააჩნიათ მომხმარებლის სახელი და პაროლი
 2. შესაძლებლობა კვლევებისათვის ერთჯერადი პაროლის შეთავაზებაზე  ან მუდმივ წვდომაზე სისტემასთან
 3. მუდმივი წვდომა სისტემასთან ითვალისწინებს:
  • წვდომას კვლევების ჩამონათვალთან, საკუთარი კრიტერიუმების მიხედვით ფილტრაციის შესაძლებლობით;
  • საექსპერტო დასკვნების წინასწარ ნახვას და ამობეჭდვას;
  • კვალიფიცირებული ელექტრონული ხელმოწერის მხარდაჭერა - მოდული Patomorfolog Sign;
  • მიმართულების მიცემა ინტერნეტში შემოთავაზებულ კვლევებზე;
  • მიმართულების მიცემა დამატებით კვლევებზე უკვე ჩატარებული კვლევებისათვის;
  • წვდომა ანგარიშ-ფაქტურებთან (დამოკიდებულია სისტემაში უფლებრივ დონეზე);
  • დიაგნოზების ასლების შეკვეთა;
  • სახარჯო მასალების (კომპლექტი ნაცხის ასაღებად, მიკროსკოპული მინები, მიმართულების ბლანკები და სხვა.) შეკვეთა ინტერნეტ-მაღაზიაში;
  • სტატისტიკის გენერირების შესაძლებლობა;
 4. უკუკავშირის შესაძლებლობა გაყიდვების მენეჯერებისათვის, რომლებიც მუშაობენ ლაბორატორიებში რეგიონებში 
 5. სისტემაში უსაფრთხო შესვლა
 6. ინტერნეტ-სისტემის მომხმარებლის აქტიურობის მონიტორინგის შესაძლებლობა

კვლევების მასივის ფილტრაციის გაფართოებული შესაძლებლობა:

 1. პაციენტის მონაცემების მიხედვით (გვარი, საიდენტიფიკაციო ნომერი, ასაკი, სქესი)
 2. კვლევებზე გამგზავნი პირის მონაცემების მიხედვით (ექიმის გვარი, ჯანდაცვის ორგანოს დასახელება)
 3. თარიღის მიხედვით (შეკვეთა, მიღება, საექსპერტო დასკვნა, ხარისხის კონტროლის ან ექსპერტიზის შესრულებისათვის საჭირო დრო)
 4. მომხმარებლის შეცვლილი სახელებისა და მოდიფიკაციის თარიღის მიხედვით
 5. დიაგნოზის განსაკუთრებულობის მიხედვით (საკვანძო სიტყვები, გამოსაკვლევი ორგანო, ინტერვიუს დეტალები, დიაგნოსტიკა bethesda, მოლეკულურ-გენეტიკური ტესტების შედეგები)
 6. ანგარიშების განსაკუთრებულობის მიხედვით (ანგარიშ-ფაკტურის,  ანგარიშის ნომერი)

მომსახურების ხარისხის კონტროლი:

 1. შემთხვევით არჩეული სინჯის ავტომატური მიმართვა ხარისხის კონტროლზე
 2. ტიპიზაციის ორი მექანიზმი ხარისხის კონტროლის სფეროში
 3. სიების ბეჭდვა შტრიხ-კოდებით ხარისხის კონტროლისთვის
 4. კვლევების მონიტორინგი ხარისხის კონტროლის სფეროში
 5. ხარისხის კონტროლის ანგარიშები

პრაის-ლისტების დაყენება და მხარდაჭერა:

 1. სტანდარტული ფასების მხარდაჭერა კვლევების თითოეული სახეობისათვის
 2. ჯანდაცვის ცალკეული ორგანოებისათვის არასტანდარტული ფასების დაწესების შესაძლებლობა
 3. ტარიფების ავტომატური მინიჭება კვლევების სისტემაში შეტანის დროს
 4. ფასთა ცვლილების სრული ისტორია

საფინანსო-ბუღალტრული მხარდაჭერა

 1. გაყიდვები ანგარიშ-ფაქტურების მიხედვით:
  • ანგარიშების წარდგენის შესაძლებლობა ჯანდაცვის ორგანოსათვის, პაციენტისათვის, მესამე მხარისთვის;
  • ანგარიშის წარდგენის შესაძლებლობა ჩატარებული კვლევებისათვის ან სხვა რაიმე მომსახურებისათვის;
  • ანგარიშების წარდგენის შესაძლებლობა მომზადებული შემაჯამებელი ანგარიშების საფუძველზე;
  • ანგარიშების გამარტივებული წარდგენის შესაძლებლობა კვლევების მცირე რაოდენობისათვის;
  • გადახდის გამარტივებული კონტროლის შესაძლებლობა განსაზღვრული გადამხდელისათვის;
  • ვებ-სერვერზე ავტომატური, ნახევრად ავტომატური და ხელით ანგარიშების განთავსების შესაძლებლობა;
 2. გაყიდვები ჩეკების მიხედვით:
  • ჩეკების წარდგენა და ანულირება;
  • ანგარიშისათვის არადოკუმენტირებული გაყიდვების შედარება;
 3. გადახდის კონტროლი:
  • გადასახადის გამარტივებული შეტანა;
  • სხვადასხვა დონის ვადაგადაცილებული გადასახდების ფერადი ვიზუალიზაცია;
  • ფილტრაციის შესაძლებლობა დავლიანების პერიოედის და/ან კონტრაგენტების მიხედვით;
  • სიების ბეჭდვა სასჯელისათვის;
  • საბანკო ამონაწერების იმპორტი  CSV ფაილებში;

ანგარიშგება

 1. პერიოდული ანგარიშები შესრულებულ დავალებებზე ანგარიშების წარდგენის მიზნით (გამორიცხულია კვლევის გამორჩენის შესაძლებლობა, რომელიც შესრულებისათვის საჭიროებს ანგარიშის წარდგენას)
 2. შესრულებული კვლევების ანგარიშები თანამშრომლებზე ანგარიშსწორების მიზნით
 3. ხარისხის კონტროლის ანგარიშები

სისტემის კომუნიკაციური შესაძლებლობები 

 1. უშუალოდ პროგრამიდან ელექტრონული ფოსტით, ექიმთან ან პაციენტთან საექსპერტო დასკვნების გაგზავნა
 2. SMS-შეტყობინება სტანდარტული ან თავისუფალი შინაარსით 
 3. ეტიკეტებზე ერთჯერადი პაროლის ბეჭდვის შესაძლებლობა
 4. კლიენტებთან კავშირი ვებ-სერვერის საშუალებით - იხილეთ ზემოთ განყოფილება ინტერნეტ-სისტემა.

სამართლებრივი საკითხები

 1. კომპანიის მთავარი საბუღალტრო წიგნის შექმნა და ბეჭდვა

მომხმარებლების მართვა

 1.  სისტემაში კონკრეტულ ფუნქციებზე უფლებების დონეების გამარტივებული მინიჭება
 2. ჯანდაცვის დაწესებულებების გარე მომხმარებლებისათვის  წვდომის უფლების  მინიჭების შესაძლებლობა (სამედიცინო მდივანი, ექიმი, ბუღალტერი, დირექტორი)

სამედიცინო დოკუმენტაციების ციფრირება 

 1. დოკუმენტების სკანირება ზეჩქარი სკანერების გამოყენებით
 2. სისტემაში დოკუმენტების ავტომატური ამოცნობა და სკანირებული დოკუმენტების გაერთიანება კვლევების ჩანაწერებთან
 3. წვდომა სკანირებულ დოკუმენტაციებთან კვლევების ფანჯარაში დანართში "პათომორფოლოგი" 
 4. სკანირებული დოკუმენტაციის ხელმოწერის შესაძლებლობა კვალიფიცირებული ელექტრონული ხელმოწერით

სისტემური ფუნქციები

 1. კონფიგურაციის ფართო შესაძლებლობები
 2. ავტომატური განახლებ
 3. პროგრამების ვერსიების ისტორია
możliwość

კლიენტები „პათომორფოლოგიის“ შესახებ

dauqovneblivi-tsvdoma-monatsemebtan.png